Spørgeskema til afasiområdet

Denne undersøgelse henvender sig til alle audiologopæder, som arbejder i hospitalsmiljøet med afasiramte i den akutte og/eller subakutte fase (15-105 dage efter hjerneskaden).

Vi har fået en henvenddelse fra Michelle Svorin Kristensen, og hun er i færd med at skrive speciale i audiologopædi. Specialet omhandler en oversættelse, tilpasning samt afprøvning af depressionsudredningsskemaet Aphasic Depression Rating Scale (dansk version: ADRS-DK).

Afprøvningen har til formål at undersøge om medarbejdere i hospitalsregiet synes ADRS-DK er et tilstrækkeligt dækkende materiale for dette område, og hvorvidt de finder ADRS-DK anvendelig og relevant i dansk praksis.

Michelle håber meget at du vil deltage ved først at afprøve det korte udredningsskema i praksis og efterfølgende besvare et kort online-spørgeskema.

I de følgende links finder du det relevante materiale.
Et uddybende følgebrev med instruktion: https://drive.google.com/file/d/0BxpsO8J83sq9YlU0SEFoejd5Z2c/view?usp=sharing
ADRS-DK: https://drive.google.com/file/d/0BxpsO8J83sq9cUFxc1NjY0xvYnM/view?usp=sharing
Testmanual med vejledning og scoringsmetode: https://drive.google.com/file/d/0BxpsO8J83sq9dFl4VHdMMFdoTEU/view?usp=sharing
Spørgeskema: https://goo.gl/forms/Jn9qpIxO7fjQ68zP2