Om Fagforeninger

Ens ansættelse som audiolog, logopæd eller audiologopæd definerer hvilken fagforening der har retten til at forhandle ens løn og dermed også hvilken fagforening, det er relevant at være medlem af.

Der findes to fagforeninger, der har ret til at forhandle løn for universitetsuddannede audiologer, logopæder og audiologopæder i Danmark.
Den første er Danmarks lærerforening (DLF), og den anden er Dansk Magisterforening (DM). De to fagforeninger hører under hver deres centralorganisation, henholdsvis Lærernes Centralorganisation (LC) og Akademikernes Centralorganisation (AC). De to centralorganisationer har lavet en grænseaftale, der definerer, hvilken af de to organisationer der har forhandlingsretten for bl.a. det audiologopæder (men også en del andre faggrupper) på en lang række områder.

Et af områderne inden for grænseaftalen omhandler specialundervisning. Her har AC og LC aftalt, at DLF har forhandlingsretten for de faggrupper, der arbejder på institutioner, der varetager specialundervisning af børn og voksne, hvilket gælder både for læreruddannede speciallærere og universitetsuddannede logopæder/audiologopæder. DM har forhandlingsretten på en række andre områder, bl.a. for audiologer, logopæder og audiologopæder der arbejder med forskning, ansatte på hospitaler samt ansatte på private institutioner og i private firmaer.
Grænseaftalen knytter sig altså dels til, hvilket område man arbejder inden for, dels til arbejdsstedet.
Som situationen er nu, er der fra de to fagforeningers side ikke interesse for at ændre ved grænseaftalen.
Hvis du vil vide mere, kan du læse kommentaren til det debatmøde, FUA holdt med DM og DLF d. 31.10.2007.

Hvilken fagforening skal man vælge som nyuddannet?
Hvis man som nyuddannet audiolog, logopæd eller audiologopæd ikke ved, hvor ens fremtidige ansættelse bliver, vælger mange som udgangspunkt at melde sig ind i Dansk Magisterforening. På den måde kan man bevare en akademisk identitet og samtidig være med i en forening, der anerkender, at en akademisk uddannelse i sig selv er en kvalifikation. Nogle vælger af samme grund også at fortsætte med at være passive medlemmer af DM, selvom de på grund af deres ansættelse er aktive medlemmer af DLF.

FUA’s bestyrelse forsøger at indgå i en løbende i dialog med DM og DLF. Et af de punkter, vi gerne vil drøfte med dem, er muligheden for, at man kan have et dobbelt medlemskab af de to fagforeninger. Det er ikke noget, der sker nu og her, men bestyrelsen vil holde medlemmerne orienteret om nye tiltag på hjemmesiden samt i Logos.

Som nyuddannet er det altså i høj grad op til en selv at vælge, hvilken fagforening man vil melde sig ind i, hvis man endnu ikke har et job.
FUA vil dog anbefale, at man som nyuddannet melder sig ind i DM for dermed at markere, at man som universitetsuddannet audiolog, logopæd eller audiologopæd er akademiker,og som sådan hører til i en faglig organisation, der varetager akademikeres interesser.
I praksis er der dog ikke nødvendigvis den store begrundelse for det – det handler først og fremmest om identitet.

A-kasser
En a-kasse (arbejdsløshedskasse) er en forening af lønmodtagere og/eller selvstændige, hvis primære formål er at yde økonomisk støtte, hvis man bliver arbejdsløs.
Man betaler et kontingent hver måned, som sikrer en rettigheden til at kunne modtage dagpenge i et vist tidsrum. Kort sagt er en a-kasse en forsikring.
Når man taler om a-kasser, er det vigtigt at skelne mellem a-kasse og fagforening. Man kan frit vælge, om man vil være medlem af enten en a-kasse eller en fagforening eller begge foreninger. A-kassen er en økonomisk forsikring, mens fagforeningen forhandler overenskomst og hjælper medlemmer i tilfælde af f.eks. uberettiget afskedigelse.

I tilfælde af arbejdsløshed har man som medlem af en a-kasse ret til dagpenge.
Alternativet er kontanthjælp fra kommunen, som normalt er væsentligt lavere end dagpenge.

14-dages fristen for nyuddannede
Som nyuddannet er det vigtigt at man melder sig ind i en a-kasse senest 14 dage efter ens sidste eksamen.
Melder man sig ind senere, skal man være i arbejde, og man vil ikke være berettiget til dagpenge, før man har været medlem i et år og har opfyldt arbejdskravet.
Melder man sig ind senest 14 dage efter sidste eksamen, er man berettiget til dagpenge en måned efter, man har færdiggjort sin uddannelse. Melder man sig derimod mindst ét år forinden, har man ret til dagpenge fra første ledighedsdag.

Links til relevante a-kasser:

Lærernes a-kasse
Akademikernes a-kasse
Magistrenes a-kasse