Kalender

 

Januar 2018

D. 26. januar 2018

Dansk Laryngologisk Selskab (DLS) afholder årsmøde på KUA med et spændende program som kan læses her: DLS årsmøde 2018 program

 

 

Februar 2018

D. 21. februar 2018

FUA afholder det altid populære arrangement “Hvad kan jeg blive?” på SDU med fem paneldeltagere.

Læs hele invitationen her: Hvad kan jeg blive 2018 – Odense

 

 

Marts 2018

D. 2. marts 2018

Skolerådgivningen ved Center for Høretab fejrer 40 års jubilæum og Skolerådgivningen ved Center for Døvblindhed og Høretab fejrer 10 års jubilæum d. 2. marts 2018 kl. 12.00 på Center for Høretab.
Læs hele pressemeddelelsen her: Skolerådgivningen 40 og 10 års jubilæer 2018

 

 

April 2018

D. 3. april 2018

Mary Massery kommer til Danmark og fortæller om “Intergrating Cardiopulmonary and Postural Control Strategies in pediatric and adult populations –Introduction and theory part.”

Læs flere informationer her: Mary Massery-kurser

 

D. 9.-10. april 2018

ALF afholder deres årlige kursus på Nyborg Strand.

Læs meget mere om kurset her. 

 

 

Maj 2018

D. 23.-24. maj 2018

Center for Sprog og Læring, Syddansk Universitet, Danmark, arrangerer 15. Nordiske Symposium om Børnesprog, der afholdes på SDU den 23.-24. maj 2018. Symposiet er et interdisciplinært mødested for forskere og praktikere inden for (audio)logopædi, lingvistik, psykologi og andre med interesse for børns sprog. Temaet for dette symposium vil være læring i skolen, og følgende områder vil bl.a. blive behandlet:

  • sammenhænge mellem barnets sproglige udvikling i førskolealderen og senere skriftsprogs-/læsetilegnelse og læring i skolen

  • sproglige vanskeligheders betydning for skriftsprogs-/læsetilegnelse og læring i skolen

  • tosprogede børns skriftsprogs-/læsetilegnelse

  • døve og hørehæmmede børns skriftsprogs-/læsetilegnelse.

Læs mere om arrangementet her.

Brochure: Symposium – Børn og Sprog 2018 i Danmark

 

D. 30. maj til d. 1. juni 2018

PROMPT-kursus i Odense ved Karen Brinkmann.

Læs hele invitationen her: PROMPT-kursus

 

 

Juni 2018

D. 2. juni 2018

PROMPT-introduktionsdag på KUA for alle interesserede ved Karen Brinkmann.

Læs hele invitationen her: PROMPT – Introduktionsdag

 

 

August 2019

Den internationale konference Pan-European Voice Conference (PEVoC) bliver næste gang afholdt 27.-30. august 2019 i København.

Læs meget mere om konfenrencen her.