Kalender

 

April 2018

D. 3. april 2018

Mary Massery kommer til Danmark og fortæller om “Intergrating Cardiopulmonary and Postural Control Strategies in pediatric and adult populations –Introduction and theory part.”

Læs flere informationer her: Mary Massery-kurser

 

D. 9.-10. april 2018

ALF afholder deres årlige kursus på Nyborg Strand.

Læs meget mere om kurset her. 

 

D. 16. april 2018

Julie Hjort Hansen kommer til IKH og afholder et specialeoplæg med titlen: “Empirisk og eksplorativ undersøgelse af dynamisk testmateriale – tilegnelsesforudsætninger for leksikon og semantisk organisering”. 

Se hele invitationen her: Julie Hjort Hansen – Dynamisk testmateriale

 

D. 16. april 2018

FUA afholder det altid populære arrangement “Hvad kan jeg blive?” på Sønder Campus (KUA) med fem paneldeltagere.

Læs hele invitationen her: Hvad kan jeg blive 2018 – KUA

 

D. 20. april 2018

The Department of Psychology and The Back of the Brain- project inviterer til et foredrag København med Professor Matt Lambon-Ralph, University of Manchester, og Professor Alexander Leff, University College of London, om Afasi. 

Læs flere detaljer her: Gaesteforelæsninger Lambon-Ralph and Leff April 2018

 

D. 23. april 2018

Center for Hjerneskade afholder workshoppen: “The Life Participation Approach to Aphasia: Making Real Differences in the Lives of People with Aphasia” med Roberta J. Elman fra Aphasia Center of California i København.

Se hele invitationen her: Roberta Elman Workshop

 

D. 30. april 2018

Julie Hjort Hansen kommer til IKH og afholder et specialeoplæg med titlen: “Empirisk og eksplorativ undersøgelse af dynamisk testmateriale – tilegnelsesforudsætninger for leksikon og semantisk organisering”. 

Læs hele invitationen her: Julie Hjort Hansen – Dynamisk testmateriale

 

 

Maj 2018

D. 16. maj 2018

Inge Brink Hansen kommer til Hobro Vandrerhjem kl. 10-15 og holder et stemmekursus til vores fælles arrangement med FTHF.

Læs hele invitationen her: Stemmekursus

 

D. 23.-24. maj 2018

Center for Sprog og Læring, Syddansk Universitet, Danmark, arrangerer 15. Nordiske Symposium om Børnesprog, der afholdes på SDU den 23.-24. maj 2018. Symposiet er et interdisciplinært mødested for forskere og praktikere inden for (audio)logopædi, lingvistik, psykologi og andre med interesse for børns sprog. Temaet for dette symposium vil være læring i skolen, og følgende områder vil bl.a. blive behandlet:

  • sammenhænge mellem barnets sproglige udvikling i førskolealderen og senere skriftsprogs-/læsetilegnelse og læring i skolen

  • sproglige vanskeligheders betydning for skriftsprogs-/læsetilegnelse og læring i skolen

  • tosprogede børns skriftsprogs-/læsetilegnelse

  • døve og hørehæmmede børns skriftsprogs-/læsetilegnelse.

Læs mere om arrangementet her.

Brochure: Symposium – Børn og Sprog 2018 i Danmark

 

D. 30. maj til d. 1. juni 2018

PROMPT-kursus i Odense ved Karen Brinkmann.

Læs hele invitationen her: PROMPT-kursus

 

 

Juni 2018

D. 2. juni 2018

PROMPT-introduktionsdag på KUA for alle interesserede ved Karen Brinkmann.

Læs hele invitationen her: PROMPT – Introduktionsdag

 

D. 14. juni 2018

Kom og hør oplægget om “Sprogforståelse og kognitiv processering hos børn med høretab i alderen 7 til 12 år” ved Annette Esbensen i København.

Læs hele invitatinen her: Annette Esbensen – Sprogforståelse og processering

 

November 2018

D. 7. og 8. november 2018

Stammeforeningen afholder et stammekursus for logopæder i samarbejde med Foreningen af Talehørelærere i Folkeskolen (FTHF), Audiologopædisk Forening (ALF) og Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder (FUA).

For at tilgodese så mange som muligt afholdes samme kursus på begge dage i hhv. Jelling og Taastrup.

Læs hele invitationen her: Stammeworkshop

 

August 2019

Den internationale konference Pan-European Voice Conference (PEVoC) bliver næste gang afholdt 27.-30. august 2019 i København.

Læs meget mere om konfenrencen her.