Jobopslag

Kompetencecenter Dyslexia søger en eller flere vikarer

Kompetencecenter Dyslexia udbyder kurser til Gentofte Kommunes folkeskoleelever (4.-9. kl.) med ordblindhed. Undervisningen foregår på små hold af 6-8 elever. De søger vikarer, der er udadvendte, omstillingsparate og har lyst til at arbejde med børn. Du skal have haft faget (/være i gang med) Læsning I og gerne Læsning II.

Som vikar på Kompetencecenter Dyslexia får du undervisningserfaring, øget kendskab til ordblindhed og kompenserende it (AppWriter, Nota, apps mm.) samt mulighed for sparring med de andre audiologo spæder i teamet.

Kompetencecenter Dyslexia holder til på Munkegårdsskolen i Vangede.

Interesserede kan kontakte Natasha Damlund på mail: ndlh@gentofte.dk. Send en kort ansøgning og vedhæft dit CV.

Vi glæder os til at høre fra dig!

 

Leder til Næstved Kommune

Videnscenter for specialpædagogik søger en leder i Næstved Kommunen.

Læs mere om ansøgningen her.

 

Logopæd til Albertslund Kommune

PPR i Albertslund Kommune søger en logopæd til en 37 timers stilling fra d. 1. februar 2020.

Ansøgningsfristen er d. 5. december 2019.

Læs hele annoncen her: Logopæd, stillingsopslag nov 2019

 

Logopæd til Aabenraa kommune

Tale-Høre-Syn/THS er en afdeling af Hjernecentersyd, og de søger en logopæd til et barselsvikariat.

Ansøgningsfrist d. 9. december 2019.

Læs hele annoncen her: Logopæd – barselsvikariat

 

Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune søger tale-høre-konsulent

Vi er en faggruppe der repræsenterer forskellige aldersgrupper og specialer, gruppen har egen faglig ledelse og indgår i det tværfaglige samarbejde forankret i Center for Børn og Forebyggelse. Vi vægter et højt fagligt niveau og er optaget af at udvikle os. Vi har fokus på et socialt imødekommende miljø og laver ind i mellem arrangementer ud af huset. Vi er 11 kollegaer med en ansættelsesgrad på mellem 10 timer og 37 timer og alt derimellem. Vi søger to engagerede kollegaer som vil varetage konsulentopgaverne på tale-høre-området sammen med os.

Vi er organiseret i forskellige specialistteams, vi er fysisk placeret i distriktsteams på skoler og i dagtilbud i Ishøj og Vallensbæk, hvor alle varetager ”generelle” opgaver. Dette generelle samarbejde med ledere, lærere og pædagoger i distriktet udgør en væsentlig del af dine opgaver og det er – sammen med psykologer, sundhedsplejersker, rådgivere og øvrige konsulenter – dine primære tværfaglige samarbejdspartnere når du arbejder i dine opgaver.

Vi har alle adgang til fleksible arbejdspladser på Ishøj Rådhus med både ”stille rum” og ”arbejdslokale” og mulighed for cykel-aftale for at komme rundt til opgaverne.

Vi søger en kollega der kan arbejde selvstændigt og tilrettelægge og strukturere det daglige arbejde. Vi har faste ugentlige faggruppemøder – enten som samlet faggruppe eller som special-team og vi har mulighed for samarbejde med de omkringliggende kommuners tale-høre-konsulenter, med henblik på at have et stærkt fagligt miljø på f.eks. stemmeområdet.

Du har interesse for og viden om at arbejde opsporende og forebyggende indenfor de mange spændende tale-høre-områder som man møder i dagtilbud og skole.

Din arbejdsplanlægning afspejler dine opgaver og det faglige medansvar du har for opgaveløsningen i Ishøj og Vallensbæk.

Vi har en bred vifte af indsatser til støtte for familier, børn, dagtilbud og skoler, et eksempel på dette kan være muligheden for at arrangere gruppeundervisning sammen med en tale-høre kollega eller muligheden for makkerskab i det faglige samarbejde med f.eks. sundhedsplejen.

Vi tilbyder introforløb, mentorordning og faglig supervision for dig som ny i faggruppen, samt adgang til mild grad af specialisering og kursusdeltagelse. Dette aftales individuelt med den enkelte og planlægges med udgangspunkt i den erfaring du evt. bringer med ind i faggruppen. Aktuelt er vi optaget af at blive Hanen certificerede, et forløb som starter op i 2020 og som involverer alle tale-høre-konsulenterne.

Du kommer til at arbejde med familier, børn og unge i alderen 0-18 år i Ishøj og Vallensbæk.

Alle faggrupper fra CBF, som er ansat på rådhuset, mødes én gang ugentlig på Ishøj Rådhus. Her deltager medarbejderne med skiftende interval i faggruppemøder, supervision, visitationer, forskellige sparringsrum og orienteringsmøder. Den ugentlige ”Rådhus-tirsdag” benyttes ofte til tværfaglig sparring og sags koordinering med alle dine andre kolleger.

Ansættelsesprocessen

I ansættelsesprocessen lægger vi vægt på din uddannelsesbaggrund og din interesse samt erfaringer. Vi er en fleksibel faggruppe, som gerne samarbejder om en fælles løsning hvor fagfordelingen i skoleåret tilgodeser alle. Det er derfor værdsat, hvis din dokumentation for uddannelse, samt din ansøgning afspejler hvem du er som fagperson.

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og lokalaftale.

Timerne forventes fordelt på to stillinger på hhv. 30 og 37 timer til besættelse snarest muligt. Der gennemføres løbende ansættelsessamtaler. Da stillingerne er en blanding af projekt timer og faste opgave timer, vil det være en hjælp hvis du skriver om du kun er interesseret hvis der er tale om en 37 timers fastansættelse. Projekttimerne – som er tidsbegrænsede – er opstået i forbindelse med et fælles projekt målrettet ”tidlig opsporende og tværfaglig indsats” og opnormeringen af tale-høre-gruppen løber frem til udgangen af 2020.

Om Center for Børn og Forebyggelse

I Ishøj Kommune har vi ambitioner på alle børn og unges vegne. Målet for Center for Børn og Forebyggelse er at sikre, at børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale. Vi har derfor et stort ansvar i forhold til at stille tilbud til rådighed, der bygger på erfaring og forskningsbaseret viden.

Center for Børn og Forebyggelse varetager opgaver indenfor børnefamilieområdet, PPR, sundhedspleje, tandplejen og SSP/kriminalitetsforebyggelse. Vi anser en høj grad af monofaglighed for at være en nødvendig forudsætning for en succesfuld tværfaglig opgaveløsning. Centeret beskæftiger ca. 150 medarbejdere.

Ishøj og Vallensbæk kommuner har indgået et forpligtende samarbejde, der blandt andet betyder, at Ishøj Kommune varetager opgaverne indenfor børne- og familieområdet, PPR, STU og voksen specialundervisning for Vallensbæk kommune.

Vi arbejder efter tanken om, at ”forebyggelse betaler sig”. Det forpligter os på at investere i tidlig, forebyggende indsats og samarbejde på tværs med familiens udvikling for øje, når det giver mening menneskeligt, fagligt og økonomisk.

Centerets ledelsesteam betragter ledelse som noget, vi skaber i relationer mellem leder/medarbejder. Som ledelse skaber vi gode rammer for opgaveløsningen og værdsætter det gode følgeskab – ligeså vel som det gode lederskab. Stillingen som tale-høre-konsulent er med daglig reference til tale-høre faglig leder.

Hvis du vil vide mere om at arbejde i Ishøj Kommune, kan du kigge her: http://nyijob.ishoj.dk/ny-i-job

Ishøj Kommune ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge.

Ishøj Kommune har indført røgfri arbejdstid pr. 1. august 2019.

Hvis du vil vide mere om at arbejde i Ishøj Kommune, kan du kigge videre her: http://nyijob.ishoj.dk/ny-i-job

Såfremt du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte

Kirsten Palmquist
Tlf.: 29498787

Ansøgningsfrist:
3. december 2019

Søg stillingen