Generalforsamling

FUA afholder generalforsamling hvert år i oktober måned.

Generalforsamling d. 27. oktober 2018

Årets generalforsamling afholdes d. 27. oktober 2018 på

Sønder Campus (KUA)
Njalsgade 120
2300 København S
Kl. 13-16
Lokale følger.

Vi starter kl. 13 med et oplæg. Sprogeriet kommer forbi og holder et oplæg om deres nye kasse med minimale par.

Kl. 14.15 starter generalforsamlingen.
Du kan læse dagsordnen i invitationen her: Indkaldelse til FUAs generalforsamling oktober 2018

Du kan se alle relevante dokumenter her:

Generalforsamling d. 28. oktober 2017

Generalforsamlingen blev i 2017 afholdt på

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
Lok. 151
Kl. 13-16.

Kl. 13 startede vi med et oplæg om iPad-spil til intervention i børnelogopædien ved Birgitte Albæk Henriksen.
Se listen over gennemgåede apps her: Gennemgåede apps til oplæg før Generalforsamling d

Kl. 14.30 startede selve generalforsamlingen.
Se både dagsorden og referat her: Dagsorden og referat til Generalforsamling d. 28. oktober 2017

Relevante dokumenter til vores generalforsamling kan ses her:

 

Generalforsamling d. 29. oktober 2016

Generalforsamlingen blev i år afholdt på KUA i lokale 27.0.09 d. 29. oktober 2016.bestyrelsen-2016

Kl. 13 holdt Fabio Trecca, Ph.D.-studerende ved SDU et oplæg med overskriften “De danske vokalkvaliteter gør sprogtilegnelse svært”.
Hent de brugte slides her (minus resultater): Den danske lydstrukturs rolle i sprogprocessering og sprogtilegnelse ved Fabio Trecca

Kl. 14.30 fulgte selve Generalforsamlingen.
Hent referatet her: Referat fra generalforsamling 2016

Her er andre dokumenter i forbindelse med Generalforsamlingen:

 

Tidligere generalforsamlinger

Generalforsamling 24. oktober 2015

Referat af generalforsamling 2015

Indkaldelse_til_FUAs_generalforsamling_2015

Bestyrelsens_beretning_2015

Budget 2015-2016

Forlag_til_vedtægtsændringer

Årsregnskab 2014-2015 (1)

Generalforsamling 25. oktober 2014

Generalforsamling 2014 referat

Indkaldelse til FUAs generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning 2013-2014

FUAs budget 2014-2015

FUAs regnskab 2013-2014

Revisionsbemærkninger til regnskabet 2013-2014

Generalforsamling 25. oktober 2012
Se dagsordenen her
Forslag til vedtægtændring

Bestyrelsens beretning 2011-2012

Regnskab 2011-2012

Budget 2012-2013

Generalforsamling 24. november 2011

Se dagsordenen her.
Se bestyrelsens beretning for 2010-2011 her.
Se bilag 1 – årsregnskab 2010-2011 her.
Se bilag 2 – budget 2011-2012 her.
Se bilag 3 – forslag til vedtægtsændring 2011 her.
Se referatet her.

Referat fra Generalforsamlingen 11. november 2010.
Bemærk at der blev vedtaget enkelte vedtægtsændringer – herunder detaljer vedr. institutionsmedlemskab.

Se referatet her.
Find mødets dagsorden på bagsiden af LOGOS 60.

Dokumenter fra generalforsamlingen 12. november 2009

Bestyrelsens beretning
Forslag til vedtægtsændring
Regnskab
Referat af mødet