Forældresamarbejde i forhold til barnets sprogudvikling

Nyoprettet telefonisk rådgivningsfunktion

Som led i projekt finansieret af Sundhedsstyrelsen opretter Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet, ny telefonisk rådgivningsfunktion. Telefonrådgivningen er et tilbud til kommunalt sundhedsfagligt personale, hjerneskadekoordinatorer og praktiserende læger i Østdanmark, Grønland og Færøerne.   Der rådgives omkring behandling, genoptræning og rehabilitering indenfor områderne: Sygepleje Ergoterapi Fysioterapi Neuropsykologi Logopædi Socialrådgivning Lægefaglige problemstillinger   Læs […]

Forældresamarbejde i forhold til barnets sprogudvikling

Nordisk spørgeskemaundersøgelse

Survey for Speech-Language Therapists, Occupational Therapists and Nurses in the Nordic countries All practicing Speech-Language Therapists (SLTs), Occupational Therapists (OTs) and Nurses living in the Nordic countries are invited to complete this survey. This survey is in English so that questions and answers use the same terminology for all participants, thus providing greater precision for […]

Forældresamarbejde i forhold til barnets sprogudvikling

Sponsorat

Du kan i FUA søge et sponsorat på op til 10.000kr. til relevante projekter, arrangementer eller lignende, der kan være til gavn for vores medlemmer og/eller vores fagområde. Du kan se alle kriterierne for at søge vores sponsorat her: Sponsorat-kriterier

Forældresamarbejde i forhold til barnets sprogudvikling

Debatindlæg: Rehabilitering ved demens – der mangler noget!

Professor, Gitte Rasmussen fra SDU har i samarbejde med Christina Samuelsson (Linköping) og Anne Marie Landmark (Oslo) begået et interessant og højaktuelt debatindlæg om kommunikation, demens og audiologopædi. Med indlægget forsøger de at få gjort opmærksom på audiologopæderne som resurse i rehabilteringsforløb inden for demens. Læs debatindlægget her: http://www.danskekommuner.dk/Debat/Active/Rehabilitering-ved-demens–der-mangler-noget/

Forældresamarbejde i forhold til barnets sprogudvikling

Digitalt Logos

Så er vores digitale Logos endelig klar! Det blev ved Generalforsamlingen 2017 bestemt at Logos nu skulle digitaliseres, hvilket det er blevet med en digital søgedatabase, som kan besøges lige her: https://audiologopaed.dk/ Artiklerne er selvfølgelig gratis for medlemmer af FUA! Log ind med dit login som du har lavet ved din indmeldelse i FUA inden for […]

Forældresamarbejde i forhold til barnets sprogudvikling

Fælles navn og certificering

Fælles navn Mange af alle tre foreningers medlemmer har forskellige navne på deres forskellige arbejdspladser: Tale-høre-lærer, tale-høre-konsulent, talepædagog og sikkert også mange flere. Der er ikke nødvendigvis den store forskel på vores arbejdsopgaver til trods for de forskellige stillingsbetegnelser. Derfor er vi blevet enige om I vores tre foreninger, at prøve at tale for brugen […]