Arrangementer

Hvert år afholder foreningen 6-8 medlemsarrangementer, som oftest finder sted på Københavns Universitet, Amager og på Syddansk KUA, Billede 1Universitet i Odense.

Gennem årene er det blevet til en del arrangementer og foredrag, hvis emner dels har ligget specifikt indenfor et af fagets tre anvendelses-områder, eller har haft almen interesse for alle.

Hvis du har idéer til kommende arrangementer, så kontakt os på fua@fua.dk

 

Kommende arrangement i Jelling:

D. 7. november 2018

Stammeforeningen afholder en workshop for logopæder i samarbejde med Foreningen af Talehørelærere i Folkeskolen (FTHF), Audiologopædisk Forening (ALF) og Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder (FUA).

Læs hele invitationen her: Stammeworkshop

Kommende arrangement i Taastrup:

D. 8. november 2018

Stammeforeningen afholder en workshop for logopæder i samarbejde med Foreningen af Talehørelærere i Folkeskolen (FTHF), Audiologopædisk Forening (ALF) og Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder (FUA).

Læs hele invitationen her: Stammeworkshop

Kommende arrangement i Hobro:

D. 16. maj 2018

Inge Brink Hansen kommer til Hobro Vandrerhjem kl. 10-15 og holder et stemmekursus til vores fælles arrangement med FTHF.

Læs hele invitationen her: Stemmekursus

Kommende arrangement i Århus:

D. 30. april 2018

Julie Hjort Hansen kommer til IKH og afholder et specialeoplæg med titlen: “Empirisk og eksplorativ undersøgelse af dynamisk testmateriale – tilegnelsesforudsætninger for leksikon og semantisk organisering”. 

Læs hele invitationen her: Julie Hjort Hansen – Dynamisk testmateriale

 

Kommende arrangementer i København:

D. 16. april 2018

FUA afholder det altid populære arrangement “Hvad kan jeg blive?” på Sønder Campus (KUA) med fem paneldeltagere.

Læs hele invitationen her: Hvad kan jeg blive 2018 – KUA

 

D. 2. juni 2018

Karin Brinkmann kommer til KUA og afholder en introduktionsdag om PROMPT og dyspraksi for alle interesserede.

Invitation med mange informationer kan læses her: PROMPT – Introduktionsdag

 

D. 14. juni 2018

Kom og hør oplægget om “Sprogforståelse og kognitiv processering hos børn med høretab i alderen 7 til 12 år” ved Annette Esbensen i København.

Læs hele invitatinen her: Annette Esbensen – Sprogforståelse og processering

 

 

Kommende arrangementer i Odense:

D. 16. april 2018

Julie Hjort Hansen kommer til SDU og afholder et specialeoplæg med titlen: “Empirisk og eksplorativ undersøgelse af dynamisk testmateriale – tilegnelsesforudsætninger for leksikon og semantisk organisering”. 

Læs hele invitationen her: Julie Hjort Hansen – Dynamisk testmateriale

 

D. 30. maj – d. 2. juni 2018

Karin Brinkmann kommer til Odense og afholder en PROMPT-workshop, hvor universitetsuddannede audiologopæder kan bliver PROMPT-trained.

Læs hele invitationen her: PROMPT-kursus