Annoncer

Hvis du er interesseret i at få en annonce i LOGOS, finder du nedenfor priser samt nogle retningslinjer for bl.a. layout, vi anbefaler dig at følge.

Priser:
Halvside: kr. 500,-
Helside: kr. 900,-
Bagsiden: kr. 1200,-

Sort/hvid
Da Logos ikke trykkes i farver, skal annoncen leveres i sort/hvid.

Mål:
Halvsides annonce:
Horisontal: bredde 183 mm x højde 95 mm
Vertikal: bredde 91,5 mm x højde 197 mm
Helsides annonce:
Bredde 183 mm x højde 197 mm

Annoncer i Word:
Hvis annoncen laves i Word, skal margenerne fjernes for at målene kommer til at passe.
Dokumentet skal derefter konverteres til en pdf-fil, så vi ikke risikerer problemer med ændring af skrifttyper og lignende.

Annoncer i andre programmer:
Annoncer lavet i andre programmer skal også alle konverteres til pdf-filer.

Billeder i annoncer:
Billeder i annoncer skal være på minimum 200 dpi (rettesnor: minimum 500×500 pixels og over 100 kb).
Det er bedst, hvis I selv konverterer annoncen til sort/hvid, så I ved, om billedet fungerer i sort/hvid.
Annoncøren er selv ansvarlig for layoutet.

Vores layouter, Susanne Hjelm, Get Graphic, vil gerne sætte annoncen op for jer mod betaling. Vi kan få hende til at give et tilbud.

Annoncer sendes til annonceansvarlig Mette Brændgaard, mail logosannoncer@fua.dk.

Annoncer på hjemmeside:
Som en yderligere mulighed tilbyder vi annoncering på vores hjemmeside www.fua.dk til kr. 900,- pr. annonce.

Når man annoncerer i Logos, kan vi tilbyde at lægge samme annonce på vores hjemmeside www.fua.dk til halv pris – kr. 450,- pr. annonce.

For yderligere information om annoncer til hjemmesiden: Kontakt webmaster.