Stammeworkshop

Digitalt Logos

Så er vores digitale Logos endelig klar! Det blev ved Generalforsamlingen 2017 bestemt at Logos nu skulle digitaliseres, hvilket det er blevet med en digital søgedatabase, som kan besøges lige her: https://audiologopaed.dk/ Artiklerne er selvfølgelig gratis for medlemmer af FUA! Log ind med dit login som du har lavet ved din indmeldelse i FUA inden for […]

Stammeworkshop

Fælles navn og certificering

Fælles navn Mange af alle tre foreningers medlemmer har forskellige navne på deres forskellige arbejdspladser: Tale-høre-lærer, tale-høre-konsulent, talepædagog og sikkert også mange flere. Der er ikke nødvendigvis den store forskel på vores arbejdsopgaver til trods for de forskellige stillingsbetegnelser. Derfor er vi blevet enige om I vores tre foreninger, at prøve at tale for brugen […]

Stammeworkshop

Spørgeskema til afasiområdet

Denne undersøgelse henvender sig til alle audiologopæder, som arbejder i hospitalsmiljøet med afasiramte i den akutte og/eller subakutte fase (15-105 dage efter hjerneskaden). Vi har fået en henvenddelse fra Michelle Svorin Kristensen, og hun er i færd med at skrive speciale i audiologopædi. Specialet omhandler en oversættelse, tilpasning samt afprøvning af depressionsudredningsskemaet Aphasic Depression Rating Scale […]

Stammeworkshop

Opgørelse af spørgeskema

Så er opgørelsen af spørgeskemaet klart! Endnu engang tak for alle besvarelserne og al den skønne feedback som vi kan arbejde videre med. I kan læse vores rapport over spørgeskemaet her, og hold jer endelig ikke tilbage med mere feedback: Afslutningsrapport over spørgeskema foråret 2017

Stammeworkshop

Søg sponsorater

Ved FUAs generalforsamling 2016 blev det vedtaget at vi i det indeværende FUA-år har afsat 10.000 kr. som gives i sponsorater til relevante projekter m.m. Hvis du skulle ligge inde med et projekt som er relevant for det audiologopædiske felt, kan du søge om at få et sponsorat af os. Læs dokumentet om vores sponsorater, […]