Uddannelse

Uddannelsen på KU

I 1982 blev den audiologopædiske kandidatuddannelse oprettet ved Københavns Universitet, Amager.
Grundfagsstudiet i Audiologopædi er på 2 år, og udgør sammen med 1 års tilvalgsstudier i eget eller andre fag en bacheloruddannelse i audiologopædi.
Den efterfølgende kandidatuddannelse er på 2 år. Uddannelsen omfatter tre anvendte discipliner: Læsning, Logopædi og Audiologi samt en række støttediscipliner.

Læs mere på hjemmesiden.

 

Uddannelsen på SDU

I 2002 oprettedes en ny BA-uddannelse i logopædi på Syddansk Universitet i Odense. Dette er en treårig uddannelse på BA-niveau, hvor fagene er opdelt indenfor tre hovedområder: En sprogvidenskabelig del, en sundhedsvidenskabelig del og en specialiseret logopædisk del, med udvidet praktikophold.
Fra september 2005 udbydes også en kandidat-overbygning i audiologopædi, samt to BA-uddannelser i pædagogisk og teknisk audiologi. Fra sommeren 2017 og frem udbydes én uddannelse i audiologi, dog med større optag. Denne har et mere teknisk og sundhedsvidenskabeligt præg end tidligere.
Audiologopædiuddannelsen på SDU hører under Studienævnet for Audiologopædi på det Humanistiske Fakultet og Audiologiuddannelsen under Studienævnet for Audiologi på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Læs mere både bachelor-uddannelserne og kandidat-uddannelserne på SDUs hjemmeside.