Tidligere arrangementer

Dokumenter fra tidligere arrangementer

 

Sprogeriets workshop i Minimale Par

I midten af marts 2019 havde vi fornøjelsen af at byde Sprogeriet velkommen både på Sønder Campus (KUA) og SDU med deres populære kasse med Minimale Par. Slides fra arrangementerne kan findes her:

Workshop fra Sprogeriet – Minimale Par

 

Typisk fonologisk udvikling hos danske børn i alderen 2;0-2;5 år

I september afholdte audiologopæderne Pernille Ege Jørgensen og Mia Studsgaard Bøgh afholdte deres specialeoplæg om den typiske fonologiske udvikling hos danske børn i alderen 2;0-2;5 år på både Sønder Campus og SDU.

Som lovet kommer her deres slides: Den tidlige fonologiske udvikling

 

Stemmekurses ved Inge Brink Hansen

I midten af maj besøgte Inge Brink Hobro Vandrehjem for at afholde et stemmekursus for os i samarbejde med FTFH. Der er en del materialer fra denne arrangement, som alle kan findes her:

Hobro-kursus for logopæder

Hvad gør man når voksne synger falsk Inge Brink Hansen

Speech impairment in primary hypothyroidism

The Prevealence of UndiagnosedThyroid Disease in Patients with Symptomatic Vocal Fold Paresis

Voice Assessment and Voice-related Quality of Life in Patients with Benign Thyroid Disease

 

Empirisk og eksplorativ undersøgelse af dynamisk testmateriale – tilegnelsesforudsætninger for leksikon og semantisk organisering ved audiologopæd Julie Hjort Hansen

Så har vi fået slides fra Julies oplæg i Marselisborgcentret og på SDU.

Se hendes slides her: Julie Hjorth Hansen – Dynamisk testning af tilegnelsesforudsætninger for leksikon

 

Den fonologiske udvikling og udtalevanskeligheder hos dansksprogede børn af Ph.D. Marit C. Clausen.

Hvis du ønsker slides fra oplæggene d. 11. oktober 2017 i København og d. 24. oktober 2017 i Odense, kan du skrive til Marit og få dem tilsendt.

Marit C. Clausen: marit@sdu.dk

 

Udredningsprocesser hos dansk PPR ved Sara Bensen

Her er slides fra Saras oplæg fra både SDU og KUA i september 2017.

Sara Bensen – Udredningsprocesser i dansk PPR

 

Verbal dyspraksi hos børn – udredning og intervention ved Louise Skov

Her er slides fra Louise Skovs oplæg i Odense og København i august 2017.

Verbal dyspraksi hos børn – udredning og intervention Logopæd Louise Skov

 

Sprogforståelse og kognitiv processering hos børn med høretab i alderen 7 til 12 år ved Annette Esbensen

Her er slides fra Annettes oplæg om sin Ph.D. i Odense d. 16. august 2017.

Sprogforståelse og processeriong – Ph.D. Annette Esbensen

 

Den danske lydstrukturs betydning for børns tidlige sprogprocessering og -tilegnelse ved ph.d. Fabio Trecca

Her er slides fra de tre oplæg ph.d. Fabio Trecca afholdte for os i maj 2017 i hhv. Odense, København og Århus.

FabioTrecca – FUA – Powerpoint maj 2017

 

Den danske lydstrukturs rolle i sprogprocessering og sprogtilegnelse ved Fabio Trecca

Her er slides til oplægget fra FUAs Generalforsamling 2016. Bemærk at resultaterne fra undersøgelserne er taget ud, da de endnu ikke publiceret. Vi håber at have det færdige materiale efter Fabio Treccas Ph.d-forsvar om en måneds tid.

Den danske lydstrukturs rolle i sprogprocessering og sprogtilegnelse ved Fabio Trecca, med resultater

 

Aphasia Best Practice Statements ved Dr. Emma Power

Her er materialer fra arrangementet afholdt på KUA d. 29. september 2016.

Aphasisa Rehabilitation Best Practice Statements

Denmark Aphasia BPS Presentation

 

Verbal Dyspraksi ved Louise Skov

Her er slides fra arrangementet afholdt på KUA d. 30. maj 2016 og SDU d. 6. juni 2016: Verbal dyspraksi hos børn

 

Sprogeriet

Her er slides fra arrangementet afholdt af Sprogeriet på SDU d. 4. maj 2016 og på KUA d. 10. maj 2016.

Powerpoints

 

Tosprogethed hos børn og voksne, SDU og KUA ved Birgitte Albæk Henriksen

Her er slides fra arrangementet afholdt på SDU d. 30. marts 2016 og på KUA d. 25. april 2016:
Powerpoint: Tosprogethed hos børn og voksne, FUA
PDF: Tosprogethed hos børn og voksne, FUA

Skulle der være yderligere spørgsmål, er man velkommen til at kontakte oplægsholderen på info@mitbarnssprog.dk

KUA, Billede 1KUA, Billede 3KUA, Billede 2

 

The Social Communication Intervention Project (SCIP)

Slides fra arrangement på KUA d. 13/11 2015 med Jacqueline Gaile slides

 

Identifikation af børn i risikogruppen for dysleksi i førskolealderen

Slides, prototype og speciale fra arrangement på SDU d. 11/11 2015 med Maria Kirsten Jensen SlidesPrototypeSpeciale

 

Udviklingsprojekt sproggrupper

Slides fra oplægget med Nerma Bilanovic d. 19. maj 2015 kan findes her: Udviklingsprojekt, sproggrupper

 

Shared decision making in audiology

Slides fra oplægget med Ariane Laplante-Lévesque findes her.

 

Den motiverende samtale med Tina Haren

Slides fra oplægget d. 25/10 2014 kan findes her

 

Brigid McNeill
Brigid McNeills slides fra arrangementet den 22. maj 2013 er nu tilgængelige her

 

Tinnitus
Stine Borges og Francis Berg fra SCU-Slagelse holdt oplægget:
“Tinnitus – Udredning og undervisning af borgere med tinnitus og heraf afledte vanskeligheder”
i Odense og København 30. oktober og 1. november.
Deres præsentation kan ses her

 

Konference – Forskning i praksis
Hazel Roddam: Is Evidence-Based Practice a Reality or Rhetoric? The challenges of embedding EBP into clinical practice
Se præsentationen her

Anja Bau: Udviklingsprojekter på SCR
Se præsentationen her  og Anjas eksempel på en projektplan her

Jytte K. Isaksen: Klinisk ekspertise og borgerens præferencer i evidensbaseret praksis
Se præsentationen her

Audiologi-sporet
Maria Egbert:Technology and Social Interaction in Audiometric Testing

Steen Østergaard Olsen:The Acceptable Noise Level: Erfaringer med dansk, svensk og ikke-semantisk
talemateriale blandt normalthørende og personer med hørenedsættelse
Se præsentationen her

David Morris:The perception of brief durational prosodic cues by cochlear implant listeners
Se præsentationen her

Logopædi-sporet
Kikki Førsteliin Andersen: Udredning af receptive vanskeligheder hos småbørn
Kikki_Forsteliin_Andersen

Sapna Bhat: Bilingual aphasia: Assessment and rehabilitation criteria
Se præsentationen her

Lise Reitz & Inge Brink Hansen: Hvad har vi som logopæder lært af McGuire?
Se præsentationen her

Læse-sporet
Karina Brunsgaard Bek: Stavetræning for ordblinde voksne – en effektmåling
Se præsentationen her

Hanne Trebbien Daugaard: Karakteristik og undervisning af børn med læseforståelsesvanskeligheder
Se præsentationen her

Louise Rønberg: Udvikling i børns læseforståelse på mellemtrinnet
Se præsentationen her

 

Posterpræsentation
FUA inviterede til Posterpræsentation i København den 29. maj 2012. Mads Poulsen og Rikke Vang Christensen fortalte.
Se Mads’ slides her  og Rikkes slides her.
Du kan også se Rikkes udkast til en poster her og den endelige version her.

 

Oplæg om stemmeområdet ved Jenny Iwarsson
Oplægget fandt sted på SDU d. 28. november 2011. Se invitationen her. Slides kan rekvireres ved at kontakte Maria på mail.

 

Audiologopædisk praksis set i et samfundsmæssigt perspektiv ved Dorthe Hansen
FUA inviterede til oplæg ved Dorthe Hansen. Det fandt sted på KUA den 2. november 2011. Se slides fra oplægget her.

 

Oplæg om manuel stemmebehandling
Solveig Pedersen holdt oplæg om manuel stemmebehandling, og deltagelse var gratis for FUA-medlemmer. Læs indbydelsen her
Oplæggene fandt sted på SDU Odense tirsdag d. 24. maj 2011, og tirsdag d. 31. maj 2011 på KUA.
Læs slides fra oplægget på SDU  eller slides fra oplægget på KUA – og se i den forbindelse nærmere på registreringsarket til papation ved udredning.

 

Oplæg om brugen af single case-studier
FUA inviterede til oplæg ved Sarah Mengal og Julie Aarup. De fandt sted på KUA d. 14. april 2011 og på SDU Odense d. 28. april 2011.

 

Oplæg om tosprogede børn og testning
FUA inviterede til oplæg om tosprogede børn og testning ved Lars Holm og Anders Højen.
Oplæggene fandt sted 28. oktober 2010 på SDU og onsdag 3. november på KUA.
Der var gratis entré for medlemmer af FUA. Læs Anders Højens slides fra oplægget.

 

Oplæg ved Ph.d.-stud. Bjørn Petersen
FUA inviterede til oplæg om musikalsk høretræning efter CI-operation.
Oplæggene fandt sted hhv. d. 22. september 2010 på KUA og d. 29. september 2010 på SDU.

 

Pragmatik-arrangement på Københavns Universitet
FUA var d. 24. september 2010 medarrangør af arrangementet på Københavns Universitet med internationalt anerkendte navne.
Læs meget mere her.

 

Ph.d.-forsvar ved Dorthe Hansen
Læs invitationen til Ph.d.-forsvaret, der fandt sted 20.08.10, her.

 

Heldagskursus i afasi og bilingualisme ved Sapna Bhat, Ph.D.
FUA inviterede til heldagskursus i afasi og bilingualisme ved Sapna Bhat, Ph.D.
Det blev afholdt i København d. 8. juni 2010 fra 9-16. Læs mere her.

 

Oplæg om Kommunikation i Klinikken
FUA afholdt i marts 2010 oplæg ved Rineke Brouwer med emnet Kommunikation i klinikken.

 

Ph.d.-arrangement v. Ulla Lahti, Christian Brandt og Erik Schmidt.
Blev afholdt onsdag d. 18. november 2009, kl. 17.00-19.00 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense M, lokale U68.
Læs mere her og se slides fra oplæggene ved at klikke på følgende links:
Oplæg v. Ulla Lahti Oplæg v. Christian Brandt Oplæg v. Erik Schmidt