Sponsorat

Du kan i FUA søge et sponsorat på op til 10.000kr. til relevante projekter, arrangementer eller lignende. Læs her nedenfor hvordan du gør!

 

Kriterier for sponsorat i FUA

 

Du/I kan søge om FUAs sponsorat på op til 8.000kr. til relevante arrangementer, projekter eller lignende, der kan være til gavn for vores medlemmer og/eller vores fagområde.

Følgende kriterier er opstillet for ansøgning om sponsorat:

  • Personen/erne der søger skal være uddannet audiologopæd, logopæd eller audiolog, eller være indskrevet på et af studierne på SDU eller KUA, samt være medlem af FUA.
  • Sponsoratet skal anvendes til udvikling af vores fagområde gennem forskning, arrangementer, udbredelse eller lignende, eksempelvis:
  • indsamling af data til bachelor, specialer eller ph.d.-projekter
  • arrangement med relevant fagligt indhold
  • Projektet, der ansøges om sponsorat til, skal kunne være til fordel for FUAs medlemmer, eksempelvis gennem artikler eller oplæg.

Sponsorat gives ikke til:

  • Studierejser og udvekslingsophold
  • Kompetenceudvikling eller efteruddannelse til enkeltpersoner

Ansøgning:

Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning der beskriver hvorfor projektet skal støttes, og i hvilket omfang det kan komme FUAs medlemmer til gode. Det skal fremgå hvad pengene skal bruges til samt hvilket beløb man kunne forestille sig var relevant at modtage.

Der kan blive tale om at ansøger skal indgå i samarbejde med FUA blandt andet i forhold til at skrive artikel til Logos, invitere FUA-medlemmer til arrangementer eller lignende.

Ansøgning sendes til: fua@fua.dk

Beslutningsproces og modtagelse af sponsorat

Det besluttes for hver ansøgning i FUAs bestyrelse, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes, samt hvilket beløb der kan gives. I så fald pengene ikke anvendes til projektet skal beløbet tilbagebetales. Bevis for relevant anvendelse af beløb kan eksempelvis være gennem et arrangement, en artikel i Logos eller lignende. Beløbet vil være skattepligtigt, og modtager af sponsoratet er selv ansvarlig for at melde det til skat.