Logos

LOGOS er FUAs medlemsblad. Bladet har hver gang et overordnet tema (fx ‘afasi’ ellerLogos ‘udvikling af testmaterialer’), der belyses ud fra interview, faglige oversigtsartikler, debatindlæg e.a.
Desuden indeholder Logos information fra FUA, specialeartikler og indlæg om uddannelserne på KUA og SDU.

Logos er inkluderet i kontingentet. Alternativt kan enkeltudgivelser købes i løssalg
(Stykpris 100 kr.+ forsendelse – kontakt vores webmaster på mail web@fua.dk).

Udgivelse og deadline

LOGOS udkommer tre gange om året. Bemærk følgende deadlines, hvis du ønsker at have noget med i bladet – og kontakt redaktøren (logosredaktoer@gmail.com), hvis du har spørgsmål eller gerne vil modtage vores skribentblad med anvisninger.

Maj-nummeret: Deadline 1.4.

Septembernummeret: Deadline 1.8.

Februarnummeret: Deadline 1.12.