Links

Audiologi

Akunet – Netværk om akustik på AAU
Audiology Online

Educational Audiology Association
EFAS -European Federation of Audiology SocietiesInternational Society of Audiology
International Federation of Hard of Hearing People
Ørsted – DTU – Akustisk Teknologi og Center for Anvendt Høreforskning
Ida Institute
Foreningen af Danske Audiologistuderende

Læsning

Center for Læseforskning på Københavns Universitet
Den britiske dysleksiorganisation
IDA -Den internationale dysleksiorganisation
Southwest Educational Development Laboratory
Ordblinde-/dysleksiforeningen i Danmark

Logopædi

American Hyperlexia Association
International Stuttering Association
Speaking of Speech – an interactive forum for speech/language pathologists and teachers.
Speech Teach – a web site for parents and professionals supporting children with speech difficulties.
Speech Therapy Activities – free source of a variety of printable activities and ideas for different ages.
slpsite.com – Caroline Bowen’s (SLP, PhD.) webside med information og relevante links indenfor logopædi-området.
aphasianow.org – alt om voksenafasi inkl. artikler.

Videnscentre

Sjældne handicap
Videnscenter for Hjerneskade
Videnscenter om Epilepsi
Alternativ og supplerende kommunikation
Vidensportal om bl.a. dyspraksi

Foreninger

ASHA -American Speech-Language-Hearing Association
CPLOL -Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes
ALF – Dansk Audiologopædisk Forening
NLL – Norsk Logopedlag
RCSLT – Royal College of Speech and Language Therapists
Logopædisk Forum (tidligere FTHF)

Organisering

Danmarks Lærerforening
Dansk Magisterforening
Københavns Lærerforening
BUPL – Forbundet for pædagoger og klubfolk
Svenska Logopedforbündet

Facebook-links

FUA 
ALF
Logopædisk Forum (tidligere FTHF)
Audiologopædisk Forum