Links

Audiologi

Akunet – Netværk om akustik på AAU
Audiology Online

Educational Audiology Association
EFAS -European Federation of Audiology SocietiesInternational Society of Audiology
International Federation of Hard of Hearing People
DMAS -Dansk Medicinsk Audiologisk Selskab
Ørsted – DTU – Akustisk Teknologi og Center for Anvendt Høreforskning
Ida Institute
Foreningen af Danske Audiologistuderende

Læsning

Center for Læseforskning på Københavns Universitet
Den britiske dysleksiorganisation
IDA -Den internationale dysleksiorganisation
Southwest Educational Development Laboratory
Ordblinde-/dysleksiforeningen i Danmark

Logopædi

American Hyperlexia Association
Apraxia Kids – your online source for reliable and comprehensive information about childhood apraxia of speech.
International Stuttering Association
Speaking of Speech – an interactive forum for speech/language pathologists and teachers.
Speech Teach – a web site for parents and professionals supporting children with speech difficulties.
Speech Therapy Activities – free source of a variety of printable activities and ideas for different ages.
slpsite.com – Caroline Bowen’s (SLP, PhD.) webside med information og relevante links indenfor logopædi-området.
aphasianow.org – alt om voksenafasi inkl. artikler.

Videnscentre

Sjældne handicap
Dansk Videnscenter for Ordblindhed
Videnscenter for Hjerneskade
Videnscenter om Epilepsi
Videnscenter for autisme
Alternativ og supplerende kommunikation
Vidensportal om bl.a. dyspraksi

Foreninger

ASHA -American Speech-Language-Hearing Association
CPLOL -Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes
ALF – Dansk Audiologopædisk Forening
NLL – Norsk Logopedlag
RCSLT – Royal College of Speech and Language Therapists

Organisering

Danmarks Lærerforening
Dansk Magisterforening
Københavns Lærerforening
BUPL – Forbundet for pædagoger og klubfolk
Svenska Logopedforbündet

Facebook-links

FUA 
ALF
Audiologopædisk Forum