Kalender

 

November 2017

D. 16. november 2017

Sara Bensen kommer til IKH i Århus og fortæller om sit speciale “Udredningsprocesser i dansk PPR”.

Læs invitationen her: Sara Bensen Schumann – IKH

 

D. 17. november 2017

Ron Nudel kommer til KUA og fortæller om “Advances in Language Impairment Research”.

Læs invitationen her: Ron Nudel

 

Januar 2018

D. 26. januar 2018

Dansk Laryngologisk Selskab (DLS) afholder årsmøde på KUA med et spændende program som kan læses her: DLS årsmøde 2018 program

 

Maj 2018

D. 23.-24. maj 2018

Center for Sprog og Læring, Syddansk Universitet, Danmark, arrangerer 15. Nordiske Symposium om Børnesprog, der afholdes på SDU den 23.-24. maj 2018. Symposiet er et interdisciplinært mødested for forskere og praktikere inden for (audio)logopædi, lingvistik, psykologi og andre med interesse for børns sprog. Temaet for dette symposium vil være læring i skolen, og følgende områder vil bl.a. blive behandlet:

  • sammenhænge mellem barnets sproglige udvikling i førskolealderen og senere skriftsprogs-/læsetilegnelse og læring i skolen

  • sproglige vanskeligheders betydning for skriftsprogs-/læsetilegnelse og læring i skolen

  • tosprogede børns skriftsprogs-/læsetilegnelse

  • døve og hørehæmmede børns skriftsprogs-/læsetilegnelse.

Læs mere om arrangementet her.

Brochure: Symposium – Børn og Sprog 2018 i Danmark

 

D. 30. maj til d. 1. juni 2018

PROMPT-kursus i Odense ved Karen Brinkmann.

Læs hele invitationen her: PROMPT-kursus

 

Juni 2018

D. 2. juni 2018

PROMPT-introduktionsdag på KUA for alle interesserede ved Karen Brinkmann.

Læs hele invitationen her: PROMPT – Introduktionsdag