Kalender

September 2017

 

D. 5. september 2017

Louise Skov fortæller om verbal dyspraksi på KUA.

Læs invitationen her: Verbal dyspraksi ved Louise Skov

 

D. 8. september 2017

Caroline Bowen kommer til Reykjavík, og afholder et endagsseminar hos The Education Committee of the Icelandic Association of Speech Therapists kl. 9-17.

Læs hele invitationen på engelsk her.

 

D. 14. og 15. september 2017

Kursus i Integrated Listening System afholdes i København.

Læs hele programmet og invitationen her. 

 

D. 20. og d. 27. september 2017

Sara Bensen Schumann kommer til hhv. KUA og SDU og fortæller om sit speciale “Udredningsprocesser i dansk PPR”.

Læs invitationen her: Sara Bensen Schumann

 

Oktober 2017

D. 9. oktober 2017

Professor i tosprogethed Annick De Houwer besøger SDU.

Læs hele indbydelsen her: Annick De Houwer på SDU

 

D. 11. oktober 2017

Ph.D. Marit C. Clausen kommer til KUA og fortæller om den fonologiske udvikling og udtalevanskeligheder hos dansksprogede børn.

Læs hele invitationen her: Marit Clausen – Fonologi – Oktober 2017

 

D. 24. oktober 2017

Ph.D. Marit C. Clausen kommer til SDU og fortæller om den fonologiske udvikling og udtalevanskeligheder hos dansksprogede børn.

Læs hele invitationen her: Marit Clausen – Fonologi – Oktober 2017

 

D. 23.-25. oktober 2017

I Oslo afholdes der et kursus i PROMPT.

Læs hele indbydelsen her.

 

November 2017

D. 17. november 2017

Ron Nudel kommer til KUA og fortæller om “Advances in Language Impairment Research”.

Læs invitationen her: Ron Nudel

Maj 2018

D. 23.-24. maj 2018

Center for Sprog og Læring, Syddansk Universitet, Danmark, arrangerer 15. Nordiske Symposium om Børnesprog, der afholdes på SDU den 23.-24. maj 2018. Symposiet er et interdisciplinært mødested for forskere og praktikere inden for (audio)logopædi, lingvistik, psykologi og andre med interesse for børns sprog. Temaet for dette symposium vil være læring i skolen, og følgende områder vil bl.a. blive behandlet:

  • sammenhænge mellem barnets sproglige udvikling i førskolealderen og senere skriftsprogs-/læsetilegnelse og læring i skolen

  • sproglige vanskeligheders betydning for skriftsprogs-/læsetilegnelse og læring i skolen

  • tosprogede børns skriftsprogs-/læsetilegnelse

  • døve og hørehæmmede børns skriftsprogs-/læsetilegnelse.

Læs mere om arrangementet her.

 

D. 30. maj til d. 1. juni 2018

PROMPT-kursus i Odense.

Flere informationer følger.

 

D. 2. juni 2018

PROMPT-oplæg for forældre med flere.

Flere informationer følger.