Information om ministeriets nye it-understøttelse af ministeriets sprogvurderingsværktøjer til dagtilbuds- og børnehaveklasseområdet

Sprogvurdering.dk er Børne- og Undervisningsministeriets nye it-understøttelse af ministeriets sprogvurderingsværktøjer ’Sprogvurdering 2 år’ og ’Sprogvurdering 3-6’, som ministeriet stiller gratis til rådighed for kommuner, dagtilbud og skoler til den lovpligtige sprogvurdering i 2- eller 3-årsalderen og i børnehaveklassen.

Sprogvurdering.dk vil blive lanceret d. 26. august 2021. Sprogvurdering.dk afløser den tidligere it-understøttelse af ministeriets sprogvurderingsværktøjer, FKO Sprogvurdering, som blev lukket ultimo 2019.

Se hele informationsbrevet her: Information om lancering af Børne- og Undervisningsministeriets nye it-løsning Sprogvurdering.dk