Hvad er FUA?

FUA er en faglig interesseorganisation for studerende og færdiguddannede logopæder, tek/pæd-audiologer og audiologopæder,
uddannet på Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Foreningen består for øjeblikket af omkring 300 medlemmer.

Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder (FUA) blev stiftet i 1991.

Målsætning

FUA’s målsætning er:
·At være et fagligt forum for universitetsuddannede audiologopæder.
·At arbejde for at profilere og skærpe identiteten omkring vores uddannelse og de færdige kandidater.
·At følge og påvirke udviklingen mht. løn- og ansættelsesforhold for universitetsuddannede audiologopæder.
·At udvikle og styrke samarbejdet mellem de audiologopædiske uddannelsesinstitutioner på Københavns og Syddansk Universitet.

Bestyrelsen arbejder på denne målsætning gennem mødevirksomhed, medlems-bladet Logos og afholdelse af arrangementer for medlemmerne.

Samarbejde

Dansk Magisterforening (DM)
FUA har igennem mange år haft en samarbejdsaftale med Dansk Magisterforening (DM).
Aftalen indebærer at vi sammen afholder et par arrangementer hvert år, samt at DM hjælper os med at lette lidt administrativt arbejde.

Audiologopædisk Forening (ALF) og Foreningen af tale-hørelærere i folkeskolen (FTHF)
FUA mødes jævnligt med de to andre danske foreninger indenfor det audiologopædiske område Audiologopædisk Forening (ALF) og Foreningen af tale-hørelærere i folkeskolen (FTHF). Her udveksles erfaringer og tales om aktuelle problemstillinger og samarbejde på årlige møder.

Nordisk selskab for logopædi og foniatri (NSLF)
På et årligt møde under ALFs Nyborg Strand Efteruddannelseskursus mødes alle logopædiske foreninger fra Sverige, Norge, Island og Danmark; heriblandt altså også Nordisk selskab for logopædi og foniatri (NSLF).
På mødet følges der med i hinandens arbejde. Herudover udveksles der løbende foreningsblade som inspiration.

CPLOL
Audiologopædisk Forening (ALF) har stillet én af sine to pladser i CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes/Logopèdes de l’Union Européenne) til rådighed for FUA. I fællesskab med ALF deltager en fast repræsentant fra FUA i to årlige møder i den europæiske organisation der arbejder med udvikling og synliggørelse af logopædifaget.

Dansk Sygeplejeråd
To gange – i 2016 og 9 2017 – har FUA indgået samarbejde med Dansk Sygeplejeråd og andre fagprofessionelle for at styrke samarbejdet på børneområdet. Her nedenfor ses links til de to pjecer vi sammen har skabt, og det debatindlæg som fulgte det nyeste arbejde i håb om at råbe politikkerne op til bedre arbejdsforhold til det relationelle samarbejde.

Pjece 2016: Styrk den tværprofessionelle indsats – 2016

Pjece 2017: Styrk den tværprofessionelle indsats i graviditeten og småbørnsalderen – Guide til relationel koordinering i den tidlige indsats – 2017

Debatindlæg 2017: Debatindlæg 2017