Forløbsbeskrivelsen til børn med verbal dyspraksi

Forløbsbeskrivelsen er en beskrivelse af anbefalinger til hvordan kommunerne kan tilrettelægge en effektiv indsats til børn med verbal dyspraksi. Du kan læse mere om projektet og publikationen her:

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/born-med-verbal-dyspraksi