Fagpolitik

FUA arbejder på flere af de fagpolitiske emner inden for vores felt, og her på siden kan man altid følge med i vores arbejde.

 

Fælles navn

Mange af medlemmerne fra foreningerne FUA, ALF og FTHF har forskellige navne på deres forskellige arbejdspladser: Tale-høre-lærer, tale-høre-konsulent, talepædagog og sikkert også mange flere. Der er ikke nødvendigvis den store forskel på vores arbejdsopgaver til trods for de forskellige stillingsbetegnelser.

Derfor er vi blevet enige om I vores tre foreninger, at prøve at tale for brugen af følgende fælles betegnelse for alle os som arbejder og er uddannet indenfor logopædien: Logopæd. Det gælder altså både på kommuner, kommunikationscentre og de mange andre steder vi arbejder.

Det vil hjælpe os alle med at skabe gennemskuelighed for borgere, forældre, professionelle kollegaer med flere.

Certificering

Et af vores medlemmer meget efterspurgte arbejdsområder for FUA har igennem flere år været certificering af audiologopæder. Dette er vi tre foreninger nu gået sammen om. Der venter stadig en lang proces foran os, men allerede nu er nogle af de første skridt taget i den rigtige retning.

Vi har kort rundet emner som udførelse i praksis, uddannelsesniveau og merit. Der er stadig meget at diskutere, og meget arbejde, men vi har store forventninger i vores videre samarbejde.

—–

UGs fagbeskrivelse

I foråret kontaktede det fagpolitiske udvalg i FUA redaktionen på uddannelsesguiden for at få en mere nutidig beskrivelse af jobbet som tale-hørepædagog på UG.dk. Vi ville også gerne have haft et nyere interview med en tale-hørepædagog, men det kunne desværre ikke lade sig gøre lige nu.
De ændringer, der blev godkendt og som kom med, var blandt andet en tydeligere beskrivelse af, at vores mange jobtitler afhænger af uddannelse og ansættelsessted. Vi fik også nuanceret jobbeskrivelsen, så der ikke længere er så stort et fokus på børneaudiologien. Nu fremgår det også, at der er audiologopæder som underviser ved de videregående uddannelser, forsker og/eller udgiver undervisnings- og testmaterialer. Det står også tydeligere, at jobbet både kræver lingvistisk, medicinsk, teknisk og pædagogisk-psykologisk viden.
I den tidligere beskrivelse var det “enten-eller” og afhængig af uddannelsesbaggrund. Vi fik slettet de mere subjektive beskrivelser af vores job fx at børn med sproglige vanskeligheder samles i grupper og der arbejdes med sproget via musik og krop.  Vi syntes det var vigtigt af få ændret beskrivelsen for at højne vores profil udadtil og er glade for at lykkedes os at få flere af ændringerne med.

 

—–

Hvad skal vi med en fagforening?

I 2007 havde FUA inviteret til fyraftensmøde for at diskutere flere emner; heriblandt spørgsmål om hvad vi skal med en fagforening.

Læs referatet her: Hvad skal vi med en fagforening.

—–

Grænseaftalen
Grænseaftalen er en eksisterende aftale mellem Akademikernes Centralorganisation (AC) og Lærernes Centralorganisation (LC)

Læs Ingrid Stages referat fra FUAs møde i 2007 her: Grænseaftalen

—–

Lige løn for lige arbejde?

I 2007 havde FUA inviteret til fyraftensmøde for at diskutere flere emner; heriblandt spørgsmål om lige løn for lige arbejde.

Læs referatet her: Lige løn for lige arbejde

—–

Uddannelserne

I 2007 havde FUA inviteret til fyraftensmøde for at diskutere flere emner; heriblandt uddannelserne.

Læs hele referatet her: Uddannelserne

—–

Autorisation
En diskussion, der længe har levet i audiologopædiske kredse, vedrører muligheden for at etablere en autorisationsordning for audiologopæder – og i givet fald i hvilken form. Formålet med en evt. autorisationsordning er klart: Det handler om kvalitetssikring. Sikring af en fortsat høj faglighed, sikring af kvalitet i det produkt der ydes til klienter med tale-læse-høre-handikap og sikring af gennemskuelighed i fagligheden for brugerne – altså titelsikring.

Læs resten af referatet her: Autorisation