Fagpolitik

FUA arbejder på flere af de fagpolitiske emner inden for vores felt, og her på siden kan man altid følge med i vores arbejde.

 

UGs fagbeskrivelse

I foråret kontaktede det fagpolitiske udvalg i FUA redaktionen på uddannelsesguiden for at få en mere nutidig beskrivelse af jobbet som tale-hørepædagog på UG.dk. Vi ville også gerne have haft et nyere interview med en tale-hørepædagog, men det kunne desværre ikke lade sig gøre lige nu.
De ændringer, der blev godkendt og som kom med, var blandt andet en tydeligere beskrivelse af, at vores mange jobtitler afhænger af uddannelse og ansættelsessted. Vi fik også nuanceret jobbeskrivelsen, så der ikke længere er så stort et fokus på børneaudiologien. Nu fremgår det også, at der er audiologopæder som underviser ved de videregående uddannelser, forsker og/eller udgiver undervisnings- og testmaterialer. Det står også tydeligere, at jobbet både kræver lingvistisk, medicinsk, teknisk og pædagogisk-psykologisk viden.
I den tidligere beskrivelse var det “enten-eller” og afhængig af uddannelsesbaggrund. Vi fik slettet de mere subjektive beskrivelser af vores job fx at børn med sproglige vanskeligheder samles i grupper og der arbejdes med sproget via musik og krop.  Vi syntes det var vigtigt af få ændret beskrivelsen for at højne vores profil udadtil og er glade for at lykkedes os at få flere af ændringerne med.

 

 

Hvad skal vi med en fagforening?

I 2007 havde FUA inviteret til fyraftensmøde for at diskutere flere emner; heriblandt spørgsmål om hvad vi skal med en fagforening.

Læs referatet her: Hvad skal vi med en fagforening.

 

Grænseaftalen
Grænseaftalen er en eksisterende aftale mellem Akademikernes Centralorganisation (AC) og Lærernes Centralorganisation (LC)

Læs Ingrid Stages referat fra FUAs møde i 2007 her: Grænseaftalen

 

Lige løn for lige arbejde?

I 2007 havde FUA inviteret til fyraftensmøde for at diskutere flere emner; heriblandt spørgsmål om lige løn for lige arbejde.

Læs referatet her: Lige løn for lige arbejde

 

Uddannelserne

I 2007 havde FUA inviteret til fyraftensmøde for at diskutere flere emner; heriblandt uddannelserne.

Læs hele referatet her: Uddannelserne

 

Autorisation
En diskussion, der længe har levet i audiologopædiske kredse, vedrører muligheden for at etablere en autorisationsordning for audiologopæder – og i givet fald i hvilken form. Formålet med en evt. autorisationsordning er klart: Det handler om kvalitetssikring. Sikring af en fortsat høj faglighed, sikring af kvalitet i det produkt der ydes til klienter med tale-læse-høre-handikap og sikring af gennemskuelighed i fagligheden for brugerne – altså titelsikring.

Læs resten af referatet her: Autorisation