Fagpolitik

FUA arbejder på flere af de fagpolitiske emner inden for vores felt, og her på siden kan man altid følge med i vores arbejde.

 

Hvad skal vi med en fagforening?

I 2007 havde FUA inviteret til fyraftensmøde for at diskutere flere emner; heriblandt spørgsmål om hvad vi skal med en fagforening.

Læs referatet her: Hvad skal vi med en fagforening.

 

Grænseaftalen
Grænseaftalen er en eksisterende aftale mellem Akademikernes Centralorganisation (AC) og Lærernes Centralorganisation (LC)

Læs Ingrid Stages referat fra FUAs møde i 2007 her: Grænseaftalen

 

Lige løn for lige arbejde?

I 2007 havde FUA inviteret til fyraftensmøde for at diskutere flere emner; heriblandt spørgsmål om lige løn for lige arbejde.

Læs referatet her: Lige løn for lige arbejde

 

Uddannelserne

I 2007 havde FUA inviteret til fyraftensmøde for at diskutere flere emner; heriblandt uddannelserne.

Læs hele referatet her: Uddannelserne

 

Autorisation
En diskussion, der længe har levet i audiologopædiske kredse, vedrører muligheden for at etablere en autorisationsordning for audiologopæder – og i givet fald i hvilken form. Formålet med en evt. autorisationsordning er klart: Det handler om kvalitetssikring. Sikring af en fortsat høj faglighed, sikring af kvalitet i det produkt der ydes til klienter med tale-læse-høre-handikap og sikring af gennemskuelighed i fagligheden for brugerne – altså titelsikring.

Læs resten af referatet her: Autorisation