Arbejdsområde

Audiologopæder fordeler sig arbejdsmæssigt på en række funktioner, der dels hænger sammen med de anvendte discipliner.
Audiologopæder finder typisk ansættelse på kommunikationscentre, talehøreinstitutter og specialundervisnings-centre.
Ansættelse kan også ske i det kommunale PPR-regi (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning).
Her vil arbejdet typisk handle om børn med kommunikations-vanskeligheder af forskellig art.
Udover kontakten med børnene er en vigtig del af dette arbejde rådgivning af pædagoger og forældre.

Endvidere er der ansat audiologopæder indenfor følgende områder:

·På højere læreanstalter
·I ministerier
·I det private erhvervsliv (fx høreapparatindustrien)
·På videnscentre for kommunikationshandicaps
·På hospitalsafdelinger (høreklinikker og traumecentre)
·På videnskabelige projekter
·På revalideringscentre

Ansættelsesforhold
Ansættelsesmæssigt er en stor del placeret i lærerstillinger og er organiseret i Danmarks lærerforening (DLF).
Andre, som er enten i private virksomheder eller offentligt ansatte, er organiseret i Dansk Magisterforening (DM).

Andre igen, er måske ansat et helt andet sted, hvor en helt anden organisation har forhandlingsretten.